Kategorie
Ostatnie
Popularne

Co Białorusini myślą o sobie?

Tłumaczenie: Katarzyna Łachmańska

Wyobrażenie nacji o sobie samej bardzo często nie pokrywa się z tym, jak ją widzą reprezentanci innych narodów.

„Salidarnaść’” (białoruski portal informacyjny) postanowiła wyjaśnić czy to, co Białorusini myślą o sobie, pokrywa się z tym jak postrzegają ich najbliżsi sąsiedzi

Autorzy artykułu na wstępie zaznaczyli, że ich celem nie było przeprowadzenie poważnego socjologicznego badania. Byli zainteresowani zebraniem poglądów różnych ludzi – w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, chcieli dowiedzieć się na ile odczucia Białorusinów pokrywają się z opiniami przedstawicieli innych narodów.

Wiele wypowiedzi padających z ust rozmówców okazało się bardzo interesujących i pouczających.

I tak, rozmówcy zostali poproszeni o odpowiedź na pytania:

 • jak postrzegacie Białorusinów? ( 3-4 określenia)
 • ich główna zaleta
 • ich główna wada
 • czym różnią się od Polaków, Ukraińców, Rosjan, Litwinów?

 Skromni, skryci, niekonfliktowi

I tak, Białorusini określili samych siebie jako spokojnych, tolerancyjnych, rozsądnych i pracowitych. Do swojej charakterystyki dodali również cechy takie jak:

 • ostrożność –  Białorusini boją się zmian – nie tylko w sensie globalnym, ale i we własnym życiu: boją się zmiany pracy, partnera, miejsca zamieszkania itd., „ Bardzo długo wahamy się zanim podejmiemy decyzję. Parafrazując słynne powiedzenie, to my nie dziesięć razy odmierzamy, a dwieście, aż ciąć będzie już za późno”.
 • cierpliwość – „Gotowi jesteśmy godzić się ze wszelkimi nieszczęściami, dostosowywać się do sytuacji”, „fraza <widocznie tak musi być> – to o nas”
 • solidność /dokładność – umiejętność poważnego i głębokiego badania problemu, wnikania w jego istotę
 • skromność – „Nie wychylamy się”, „ Nie lubimy chwalić się własnymi osiągnięciami, ale i nie zauważamy osiągnięć innych ludzi”
 • brak wiary w siebie -„Często żyjemy oglądając się na innych ludzi: sąsiadów, znajomych i rzadko zadajemy sobie pytanie: czego sami pragniemy”
 • skrytość – „Białorusini żyją we własnym mikroświecie (dom, rodzina, przyjaciele, praca), a reszta świata istnieje oddzielnie – w telewizji, internecie”
 • indywidualizm – „Białorusinów doskonale charakteryzuje zwrotka pieśni  „Narodowego albumu”- „Ja twojego nie wezmę, ja swojego nie oddam”

Za swoją mocną stronę Białorusini uważają:

 • pracowitość – „Często pracują w dwóch, trzech pracach, a potem jeszcze zajmują się warzywnikiem w przekonaniu, że tak trzeba”
 • rozsądek – najwyraźniej jest to konsekwencja wcześniej wspomnianej ostrożności
 • unikanie konfliktów –  „Jeśli, oczywiście, sprawa nie dotyczy polityki lub dyskusji na czyjś temat na portalach społecznościowych lub na forach”
 • gościnność – „ i to nie dotyczy Mistrzostw Świata w hokeju”
 • odpowiedzialność i obowiązkowość – „Białorusini są dobrymi służbistami, ale rzadko przejawiają inicjatywę”

A jeśli mowa o wadach, to Białorusini odnaleźli w sobie całą ich masę. Należą do nich:

 • tchórzostwo – niestety, to wynik całej tej ostrożności, dla której znajdują uzasadnienie historycy. Wielu tutaj wspominało główną życiową zasadę Białorusina- “oby nie było wojny”
 • obojętność, odosobnienie
 • nieumiejętność cieszenia  się cudzym sukcesem, zazdrość – Białorusini żyją wg. zasady- “szczęście – to wtedy, gdy sąsiadowi krowa zdechła”. „Jeśli komuś powodzi się lepiej, niż tobie to powód by na szczęściarza wylać wiadro pomyj”
 • nietolerancja wobec cudzych poglądów – „Białorusini są gotowi za wszelką cenę dowieść racji swojego poglądu, jeśli czyjś pogląd nie pokrywa się z ich własnym. Zwłaszcza w politycznych sprawach”
 • zdolność asymilacji, nierozwinięta narodowa świadomość – Szybko „wchłaniają” kulturę drugich narodów, tracąc własną narodową tożsamość
 • umiejętność ciągłego przystosowywania się do sytuacji – właściwie to wyjaśnia naturę poprzedniej cechy
 • „partyzancki” sposób myślenia – „Białorusini robią nieprzyjemności innym po kryjomu- wystarczy poczytać, co wypisują na forach”
 • brak inicjatywy
 • niska samoocena i brak aspiracji – „Umieją zadowalać się małym i rzadko starają się o coś lepszego”
 • brak zasad

Należy zauważyć, że takiej ilości wad, prócz samych Białorusinów, nie dostrzegł w nich żaden z przedstawicieli innych narodów. Tak więc do negatywnej strony charakterystyki można dorzucić Białorusinom jeszcze samobiczowanie. Chociaż, może jest to po prostu głębokie rozpatrywanie problemu.

Czym Białorusini różnią się od sąsiadów?

Za główne cechy odróżniające ich od Polaków, Białorusini uważają:

 • umiejętność cieszenia się drobiazgami,
 • brak przedsiębiorczości – Jest nawet takie powiedzenie: „Polak to nie narodowość, a zawód”. „Białorusini nie lubią przejmować inicjatywy”.
 • niższy poziom kultury
 • naiwność

Od Ukraińców Białorusini różnią się:

 • rozsądkiem i brakiem awantur – „Ukraińcy są bardziej wyzwoleni i otwarci. Białorusini bardziej szanują porządek a Ukraińcy – wolność”
 • szczodrością
 • większym „oddaniem się” pracy

Według Białorusinów od Rosjan różnią się:

 • gościnnością
 • skromnością – „ W Rosjanach jest więcej hardości , jednym słowem olej napędowy płynie w ich żyłach”. „Uważa się, że Rosjanie są bardziej bezczelni, choć przy osobistym kontakcie rzadko się to potwierdza”
 • racjonalizmem – „ Nas nie rzuca ze skrajności w skrajność. Rosjanin zdejmie z siebie ostatnią koszulę, nawet jeśli nie jest o to proszony. Białorusin prędzej nie weźmie niczego, ale i swojego nie odda”
 • brakiem życiowych aspiracji – „Rosjanie bardziej siebie szanują i nigdy nie pójdą pracować za grosze”
 • większą uległością

Białorusini uważają Litwinów:

 • za bardziej otwartych
 • europejskich – „U nas jeszcze dużo „kołchozowego”
 • dumnych
 • mniej zakompleksionych

Ogólnie wielu Białorusinów uważa że są bardzo podobni do Litwinów, różnią się jedynie językiem.

źródło: www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=86052
zdj. Plakat z serii „My Bielarusy – mirnyja ludzi”, źródło: www.belta.by