Kategorie
Ostatnie
Popularne

Historyk sztuki: “Kościół Prawosławny dopuszcza się wandalizmu na Białorusi”

Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego samowolnie dokonali przeróbki barokowego ikonostasu soboru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Żyrowicach z 1730 roku. Podczas przebudowy autentyczne obrazy barokowe zostały zamienione na współczesne, naśladujące dawny styl rosyjski.

Jak donoszą białoruskie portale informacyjne siedem obrazów zostało przekazanych do Białoruskiego Narodowego Muzeum Sztuki. Co się stało z drewnianymi rzeźbieniami i resztą obrazów, wciąż nie wiadomo.

Według białoruskiego artysty ikonopisarza Uladzimiera Kavaĺčuka obrazy wymieniane są w Żyrowicach już od 1990 roku.

źródło: zhyrovichy.blogspot.com/

źródło: zhyrovichy.blogspot.com/

„Rozmawiałem z Jego Ekscelencją, biskupem Guriaszem, i prosiłem, aby wszystkie obrazy po odnowieniu wracały do Żyrowic, gdzie można byłoby stworzyć wielkie muzeum obrazów. Niestety moja prośba i propozycja nie zostały wysłuchane. Dlatego teraz stare obrazy są wymieniane na nowe, pisane przez mniszkę Anfisę. Więc do Żyrowic po kryjomu wprowadza się tak zwany „styl ruski”” — mówi Uladzimier Kavaĺčuk.

Historyk sztuki Siarhiej Chareŭski mówi, że przypadków, kiedy elementy barokowe sztuki cerkiewnej są wymieniane na współczesne jest ok. kilkudziesięciu rocznie.

„Ta tendencja trwa już od 200 lat. Jeszcze Katarzyna II wysyłała do Połocka i Witebska architektów, którzy pracowali np. nad soborem Objawienia Pańskiego, niszcząc elewację barokową według specjalnego rozkazu carycy. Uważano, że elementy barokowe nadają soborom „katolicki wygląd”. To jest wojna cywilizacyjna — świadoma, planowana, postępująca praca. To, czego Rosyjski Kościół Prawosławny dopuszcza się na Białorusi jest wandalizmem na skalę masową”.

Siarhiej Chareŭski uważa, że taka „odbudowa” jest możliwa dzięki niejednoznacznemu statusowi prawnemu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na Białorusi oraz wynika z niechęci władz państwa do zajęcia się tą sprawą.

źródło: zhyrovichy.blogspot.com/

źródło: zhyrovichy.blogspot.com/

„Status prawny Kościoła Prawosławnego na Białorusi jest nie do końca zrozumiały — zarządza nim obywatel Federacji Rosyjskiej. Odpowiednio wszystko, co robi Kościół Prawosławny pod względem prawnym jest niejasne. Tymczasem Ministerstwo Kultury nie chce wtrącać w takie sprawy. Opinia organizacji społecznych i specjalistów jest całkowicie ignorowana. Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego nie ubiegają się o żadne pozwolenia, a o takich „odnowach” dowiadujemy się już po fakcie. To wszystko jest zgodne z polityką zacietrzewienia, którą od wieków imperium rosyjskie prowadzi na białoruskiej ziemi”.

Znane z XV w. sanktuarium maryjne w Żyrowicach można śmiało nazwać białoruską Częstochową. Jest jednym z najstarszych i najchętniej odwiedzanych na Białorusi zarówno przez prawosławnych jak i przez katolików ośrodków religijnych. W 1730 r. uchodzący za święty obraz Matki Boskiej Żyrowickiej był uroczyście koronowany koronami papieskimi. Obecny (pierwotnie barokowy) zespół klasztorny z soborem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy pochodzi z XVII-XVIII w.

Źródło: svaboda.org
Fot. źródło: realbrest.by