Kategorie
Ostatnie
Popularne

Mova Nanova – kurs języka białoruskiego dla Białorusinów i nie tylko

Białoruś jest bardzo specyficznym krajem, którego obywatele wykazują się słabą znajomością języka ojczystego. Według danych ze spisu powszechnego z 2009 roku, tylko 23% Białorusinów posługuje się na co dzień językiem białoruskim. Drugim językiem urzędowym jest bowiem rosyjski, który szybko zdominował przestrzeń publiczną i bardzo sprawnie wkradł się także do użytku codziennego. W związku z powyższym powstała oddolna inicjatywa promująca mówienie po białorusku. Kurs Mova Nanova powstał z inicjatywy Gleba Labadzenki i Alesi Litvinoŭskaj.

Pierwszy kurs z cyklu Mova nanova odbył się 13 stycznia 2014 roku w mińskiej „Galerii ŭ”. Oprócz Mińska kursy prowadzone są także w Grodnie, Bobrujsku, Nieświeżu, Baranowiczach. Poza granicami Białorusi w Krakowie.

Organizatorom przyświeca idea edukacji nieformalnej. Nauka poprzez niewymuszony kontakt, rozmowę, a nie oparta na kluczu i programie nauczania wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Kolejne miasta Białorusi i nie tylko Białorusi włączają się do akcji, a organizowane spotkania biją rekordy popularności.

Mińsk

Pierwsze zajęcia odbyły się w Mińsku. Prowadzący i pomysłodawcy to filolog Alesia Litvinoŭskaja i dziennikarz Gleb Labadzenka. W zajęcia zaangażowani są także inni białoruskojęzyczni goście, którzy mają swój niepodważalny wkład w przebieg i formę kursu. Wśród nich są między innymi: doktorzy, programiści, architekci, piosenkarze, aktorzy, czy pisarze.

Zajęcia przybrały charakter spotkań nieformalnych. Metody nauczania języka w niczym nie przypominają tych akademickich, sztywnych reguł do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Kursy opierają się na tematycznych, luźnych rozmowach. Każdemu spotkaniu przypisana jest myśl przewodnia: np. moda, medycyna, rodzina… Do głównego tematu dobierane są sekcje pomocnicze obejmujące: słownictwo, gramatykę, interesujące fakty i inne materiały pomocnicze.

Kursanci spotykają się w każdy poniedziałek od 19 do 21. Średnia liczba osób obecnych to 240. Jest to najbardziej liczny kurs języka białoruskiego na świecie. Ważnym aspektem organizacji Mova Nanova jest praca zespołowa. Kurs jest bezpłatny dlatego też większość pracy wykonywana jest w ramach wolontariatu. Studenci zaangażowani są w przygotowanie strony, przygotowywanie materiałów wideo i audio. Ważne jest także to, iż kurs wspierany jest przez entuzjastów poprzez pomoc rzeczową: mikrofony, 15 litrów kawy, krzesła, to są niezbędne elementy ofiarowywane przez życzliwych.

Mova Nanova jest często współprowadzona przez sławne osoby posługujące się językiem białoruskim. Niejednokrotnie także sami studenci dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z językiem ojczystym oraz opowiadają jak doszło do tego, że przyszli na swoje pierwsze zajęcia.

Bobrujsk

21 lutego obchodzony jest Dzień języka białoruskiego. Tego dnia po raz pierwszy odbył się kurs Mova Nanova w Bobrujsku.

W jednym z największych miast Białorusi i zajęcia prowadzi Volha Rudaja- filozof oraz Alesia Lacinskaja- dziennikarka. Kursy odbywają się w piątki o 18 na ulicy Kastryčnickaja 33/1. Pierwszy kurs poprowadzili Alesia Litvinoŭskaja i Gleb Labadzenka. Uczestniczyło w nich 20 osób. Tematem kursu były białoruskie pozdrowienia i stare wersje nazw białoruskich.

Kurs odbył się przy wsparciu organizacji “Budzma Belarusami” oraz Stowarzyszenia Pisarzy Białoruskich, które ufundowały uczestnikom nagrody.

Grodno

14 marca 2014 roku ponad 100 osób przyszło na kurs pilotażowy, który odbył się w Grodnie. Zorganizowało go Centrum „Trzeci Sektor”. Piętnaście minut przez rozpoczęciem stało się jasne, że sala jest zbyt mała by pomieścić wszystkich chętnych. Na szczęście udało się znaleźć większe pomieszczenie, do którego wszyscy przenieśli się w ciągu pół godziny. Na spotkaniu pojawiły się osoby w różnym wieku: studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzi i osoby w średnim wieku. Pierwsze zajęcia tradycyjnie poprowadzili Gleb i Alesia.

Goście z Mińska przedstawili pokrótce założenia przyświecające projektowi Mova Nanova, po czym przeszli do pierwszego kursu. Największą popularnością cieszył się quiz, w którym należało dopasować dalszą część przysłowia. Kolejne zajęcia w Grodnie prowadzą Volha Astroŭskaja i Ihar Kuzminič .

Baranowicze

W sobotę 15 marca odbył się pierwszy kurs języka białoruskiego w Baranowiczach. Promotorem idei w środowisku lokalnym była organizacja o profilu ekologicznym “Neruš” . Osobą która podjęła się opieki i prowadzenia kursu jest Julija Tracciak. Na pierwszych zajęciach pojawili się oczywiście Alesia Litvinoŭskaja i Gleb Labadzenka. W zajęciach uczestniczyło 30 osób. Kurs odbył się przy wsparciu organizacji “Budzma Belarusami!“.

Kraków

Mova Nanova zagościła w Krakowie w marcu 2014 roku. Prowadzi ją dwójka Białorusinów mieszkających w Krakowie: Renata Pasznik i Aleś Szaputska. Jako wzór posłużył prowadzącym model nauczania z Mińska. Do tej pory odbyły się dwie edycje projektu w każdej po 12 zajęć o różnej tematyce. Patronat nad kursem objęła Nowa Europa Wschodnia. Zapał i zmysł organizacji Białorusinów, także poza granicami kraju jest w tym wypadku nie do przecenienia.

Ciekawostką jest to, że Białorusini uczą się swojego ojczystego języka jak języka obcego. Często od podstaw począwszy od gramatyki, po słownictwo. Mimo podobieństwa do rosyjskiego, białoruski rządzi się swoimi prawami, których znajomość jest niezbędna, aby stać się pełnoprawnym użytkownikiem tego języka. Mova Nanova i inicjatywy jej podobne wydają się być ostatnią deską ratunku dla ginącego powoli, lecz systematycznie języka białoruskiego.

Więcej informacji: http://www.movananova.by

 Fot. Zaryna Kandraceva (źródło: movananova.by)