Mity pogranicza polsko-białoruskiego. Polityczne konteksty pisania o peryferiach (cz.1 z 2)

Badanie literatury białoruskiej w Polsce, stanowiącej jeden ze sposobów podtrzymywania świadomości narodowej mniejszości, konstytuujący tradycje, wymaga umieszczenia jej na tle szerszych zjawisk i pozaliterackich kontekstów. Rozwój kultury w warunkach … Czytaj dalej Mity pogranicza polsko-białoruskiego. Polityczne konteksty pisania o peryferiach (cz.1 z 2)