Kategorie
Ostatnie
Popularne

Kilka rad dla osób planujących wyjazd na Białoruś

Białoruś to kraj, który jest jednym z najbliższych Polsce. Oprócz geograficznego sąsiedztwa oba państwa łączy także bogata wspólna przeszłość. Mimo wielu istniejących podobieństw, Polacy mało wiedzą o swoich wschodnich sąsiadach. Jednak ostatnio pojawił się pozytywny trend, coraz częściej spotkać się można z zaciekawieniem i chęcią podróżowania na Białoruś. Wśród motywów są poszukiwanie korzeni, krewnych, ale także zwykła ciekawość.

Dobre przygotowanie to podstawa, czyli gdzie szukać informacji

Podejmując decyzję o wyjeździe na Białoruś, po pierwsze trzeba dobrze tę podróż zaplanować. Zastanowić się, do którego zakątka kraju chcemy pojechać, gdzie się zatrzymać, co zobaczyć. Skrupulatne planowanie ułatwią zebrane informacje, które można uzyskać np. na naszej stronie bielarus.pl lub w przewodnikach turystycznych. Na polskim rynku wydawniczym pojawiły się dwa całkiem przystępne przewodniki, do których warto zajrzeć. Jednym z nich jest Białoruś. Historia za miedzą, autorstwa Andrzeja Kłopotowskiego (Wydawnictwo Helion S.A., seria BEZDROŻA, 2012) oraz Białoruś. Przewodnik turystyczny National Geographic, napisany przez Nigela Roberts`a (National Geographic 2009). W obu przypadkach mamy do czynienia z kompendium wiedzy w pigułce. Są to publikacje zwięzłe i kieszonkowe. Wiedzę zdobytą na ich podstawie należy oczywiście pogłębić i uzupełnić np. poprze sprawdzone źródła internetowe.

Wiza na Białoruś. Jak skutecznie załatwić wszelkie formalności

Kiedy mamy już wstępne założenia co, jak i kiedy, można przystąpić do wypełniania formalności związanych z wyjazdem. Dużą przeszkodą w swobodnym przemieszczaniu się między państwami są wizy. Z posiadania wizy zwolnieni są dyplomaci oraz osoby wjeżdżające na Białoruś w specjalnych okolicznościach np. śmierci bliskiej osoby- okoliczność taka musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Aby otrzymać wizę wjazdową na Białoruś należy wypełnić wniosek wizowy (http://www.klient.serwiskonsularny.pl/files/301_pl.pdf). Warto w tym momencie podkreślić, że z dokumentem tym trzeba zapoznać się już podczas planowania wyjazdu. Wypełniając go powinniśmy posiadać dość szczegółowe informacje np. to jakim środkiem lokomocji zamierzamy się poruszać.

Najwięcej miejsca w tym opracowaniu zajmuje opis procedury wizowej, gdyż jest to najbardziej wymagająca część przygotowań do wyjazdu na Białoruś.

Wniosek powinniśmy wypełnić online i wdrukować lub też, gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe uzupełnić długopisem, drukowanymi, czytelnymi literami, tzw. łacinką. Do formularza dołączamy zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm, fotografia na jasnym tle, nie starsza niż sprzed 6 miesięcy- typowe zdjęcie paszportowe en face.

Niezbędne dokumenty, bez których nie otrzymamy wizy

Dokumentami potrzebnymi w konsulacie są także paszport (data jego ważności musi mieścić się w terminie minimum 3 miesięcy od daty końcowej okresu na jaki ma być wystawiona wiza(czyli np. jeśli jedziemy na tydzień 1.08.2016 do 7.08.2016, to paszport powinien być ważny co najmniej do 8.11.2016). W paszporcie muszą być co najmniej dwie czyste strony, na które można będzie wkleić wizę.

W następnej kolejności należy wykupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie zdrowotne musi być zawarte z jednym z dwóch białoruskich towarzystw ubezpieczeniowych “Belgosstrakh” lub «Beleximgarant». Niezbędny pakiet można nabyć u polskich ubezpieczycieli, którzy posiadają umowę z powyższymi białoruskimi. Listę firm, których ubezpieczenia są honorowane, znaleźć można na stronie ambasady. Ubezpieczenie musi być wykupione na wszystkie dni pobytu na Białorusi.

Wyżej wymienione dokumenty, czyli paszport, wniosek wizowy, zdjęcie, polisę ubezpieczeniową do wybranej jednostki konsularnej należy zanieść osobiście lub przekazać przez osobę upoważnioną. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 5 dni roboczych. Istnieje możliwość starania się o wizę w trybie ekspresowym, wtedy obowiązują wyższe opłaty, a decyzja o wizie zapada w ciągu 48h.

Dodatkowymi dokumentami, które usprawnią procedurę wizową- w przypadku wizy jednokrotnej lub dwukrotnej, na okres 30 dni są: podanie firmy na zaproszenie której udajemy się na Białoruś (w przypadku podróży służbowej), podanie danych osoby zapraszającej, do której się udajemy (w przypadku podróży prywatnych).

Jednym z punktów we wniosku wizowym, jest wpisanie miejsca pobytu, tak więc przed wyjazdem musimy znać adres noclegu, posiadać chociażby rezerwację hotelu lub wpisać adres zamieszkania naszego gospodarza.

Gdzie złożyć wniosek wizowy? Placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce

Zgromadzone dokumenty należy złożyć w jednym z przedstawicielstw dyplomatycznych lub wydziałów konsularnych w kraju, czyli w przypadku Polski – w Warszawie– wydział konsularny w Ambasadzie Republiki Białoruś (ul. Wiertnicza 58, Tel.: (22) 742 07 10), Punkt Konsularny Republiki Białorusi w Augustowie (ul. Wierbna 9 m. 3, tel. /Fax: (87) 643 09 71), Konsulat Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej (ul. Sitnicka 77, Tel.: (83) 342 18 14), Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku (ul. Elektryczna 9, Tel.: (85) 664 99 40, 664 99 46), Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Gdańsku (ul. Noakowskiego 9, Tel.: (58) 341 00 26, 341 80 88). Należy sprawdzić wcześniej godziny działania wskazanych instytucji. W przypadku, na przykład ambasady w Warszawie, są to godziny poranne, od 9 do 12. Po godzinie 12 okienko jest zamykane i osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku muszą przyjść następnego dnia. Dlatego warto przyjść wcześniej, ponieważ wbrew pozorom kolejki bywają długie. Dokument można odebrać w tej samej placówce dyplomatycznej, w określonych przez urząd godzinach przeznaczonych na odbiór wizy. W Warszawie są to popołudniowe godziny od 15 do 16.

O wizę ubiegać się można także w Mińsku w Głównym Urzędzie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie możemy dostać wizy wjazdowej na Białoruś, ponieważ kraj w którym się znajdujemy nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego tego kraju, wizę można zakupić po przylocie na Narodowy Port Lotniczy Mińsk 2.

Ostatni krok, czyli opłaty konsularne

Po złożeniu wniosku otrzymujemy dane do przelewu- opłaty konsularnej- taryfę opłat znaleźć można na stronie Ambasady Białorusi (http://poland.mfa.gov.by/docs/taryfa_op%C3%A5_at_konsularnych_2015.pdf). Cena jednokrotnej wizy na Białoruś to 25 euro (5 dni oczekiwania) i 50 euro (48 godzin).

Potwierdzenie wpłaty należy mieć ze sobą podczas odbioru paszportu z wizą, jest to kolejny dokument niezbędny w procedurze jej otrzymania.

Będąc w punkcie konsularnym warto pomyśleć także o wzięciu karteczki migracyjnej, niezbędnej podczas rejestracji, która odbywa się w momencie przekroczenia granicy. Taki dokument pobrać można zarówno w punkcie konsularnym, jak również w pociągu, na lotnisku lub poprosić o niego białoruskiego celnika na przejściu granicznym.

Powyższe procedury znacznie usprawnia wyjazd za pośrednictwem biur podróży. Istnieją także agencje, które zajmują się wyrabianiem wiz na życzenie klienta, zanim jednak podejmie się takie kroki, warto zmierzyć się z tym samemu. Mimo wielu zawiłości, otrzymanie wizy jest procesem dość rutynowym.

Do Puszczy bez wizy. Kiedy wiza na Białoruś nie jest wymagana

Od niedawna istnieje także możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś w celu zwiedzenia Puszczy Białowieskiej. W tym przypadku turysta – cudzoziemiec musi mieć ze sobą ważny paszport oraz dokument uprawniający przebywanie na terenie Puszczy (można go znaleźć na stronie internetowej Państwowej Instytucji Ochrony Przyrody „Park Narodowy „Biełowieżskaja Puszcza” inf: http://bezvizy.npbp.by/pl/). Park Narodowy można zwiedzać bezwizowo przez trzy dni.

Pozostałe osoby zobowiązane są do posiadania pozwolenia na przebywanie na terytorium kraju, nawet jeśli tylko tędy przejeżdżają. Poniżej znaleźć można spis wszystkich rodzajów wiz wraz z okresami na jaki są wydawane (http://poland.mfa.gov.by/pl/visit_Belarus/required_documents/ )

Źródło: większość informacji na podstawie danych znajdujących się na stronie Ambasady Republiki Białoruś http://poland.mfa.gov.by/pl/

fot. wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Paszporty_w_Polsce